Om rockmusik

Rockmusiken uppkom under 1950-talet och är idag en av de viktigaste musikaliska genrerna, rocken har idag många olika genrer inom sig och de är ofta förknippade med olika typer av tidsepoker. Alla har väl hört uttrycken “70-tals rock” eller “90-tals rock”. När det kommer till rockmusiken så har den ungadownload-75 generationens frigörelse alltid varit en otroligt viktig del av rockmusiken och det är även där rocken har hämtat sin största drivkraft samt även fått sin genomslagskraft ifrån. Just elektriska musikinstrument, förstärkning samt inspelningstekniken dominerar rockmusiken. Rocken kan ses som ett starkare uttryck för den elektriska musiken och ofta kan rockmusiken vara ganska hård till skillnad från till exempel popmusik. Elgitarren har en stor drivkraft i rockmusiken men även trummor, piano och ibland akustisk gitarr.

Rockens ursprung kommer från den blues som växte fram i den amerikanska södern under 1930-talet. Den började att komma under 1900-talet men slog igenom när fler afroamerikanska sydstadsbor flyttade till delstater i norr på grund av arbete och industrierna som på under denna tid växte. De tog med sig musiken och med hjälp av elgitarrer och trummor så utvecklades denna typ av blues till just rockmusik. Rhytm and blues musiken var det som till en början kallades för just rock and roll. Under 1950-talet så trodde man ofta att den nya musiken hade ett dåligt inflytande på ungdomar och skivbål med mera förekom. Det var vanligt att radiostationer bojkottade musiker som spelade rock and roll, det ledde istället till att ungdomarna valde att lyssna på alternativa radiostationer vilket gjorde att de primära radiostationerna var tvungna att släppa in rockmusiken.

Rocken har sedan dess utvecklats åt många olika håll och det finns många undergrenar inom rocken, rocken kan även kombineras med andra typer av stilar, till exempel electrorock, softrock, pubrock, collegerock och många fler. Det finns verkligen många olika typer av rock.