Om klassisk musik

Klassisk musik är en mycket vid term och det är få som är helt överens om vad som egentligen får räknas som just klassisk musik. En del anser att klassisk musik endast innebär den musik som kommer från ett visst århundrade medan andra menar att du kan skapa modern klassisk musik än idag. Men i klassisk betydelse så innebär just klassisk musik den musik som har ett kulturellt samt konstnärligt och bestående värde. Därmed kan enligt den klassiska betydelsen en nyproducerad låt inte räknas som klassisk musik. Andra tänker classical-music-1838390_960_720just på en viss klang eller stil av musik när de tänker på klassisk musik och detta innefattar ofta både pianon och orkestrar.

Man anser att den klassiska musiken började under 1700 talet och det är även därifrån de flesta noter kommer ifrån. Givetvis finns det inte många inspelningar från den klassiska musiken från den tiden utan istället är det noter som bevarats. Exempel på musiker som spelat just klassisk musik är Antonio Vivaldi, Ludvig Van Beethoven, Johannes Brahms, Sebastian Bach med flera. När musiken kom var tanken att den skulle ge lyssnaren en möjlighet till en mer intellektuell reflektion än mycket annan musik som har spelats genom åren.

Många tycker om att lyssna på klassisk musik då denna musik ofta är ett typ av konstverk samtidigt som den lätt sjunker in som bakgrundsmusik. Den klassiska musiken är ofta helt instrumental vilket innebär att man sällan använder sig av rösten inom den klassiska musiken utan istället så är det endast de olika instrumenten som kommer fram i låtarna. Här är inte heller höga krav på teknologi utan istället så är det vanligt att man använder sig av ett fåtal musikinstrument, en orkester eller i vissa fall endast ett enda musikinstrument för att få fram klangen i den klassiska musiken. Detta upplevs som mäktigt.