Om hiphopmusik

Hiphopmusiken växte fram i USA på 1970 talet och denna musik utmärks av sin rytmik som ofta efterföljs av en rap. Rap kan beskrivas som en ordkonst som är rytmisk och rimmande, den behöver dock inte rimma och kan även kombinedownload-74ras med sång. Denna typ av musik växte ram samtidigt som hiphopkulturen som utvecklades under samma tidsperiod. Man hänvisar till musikspåret i hiphopmusiken som ett beat. Det är alltså rytmerna som man rappar till. Hiphopmusiken kan ibland även vara helt instrumentell, det vill säga utan rapp. Detta kan användas för att uppvisa skickligheterna av en DJ. Det är vanligt att hiphopmusik spelas på klubbar och idag finns det många svenska hiphoppare som rappar på svenska. Det har blivit allt mer vanligt att man kombinerar sång och rapp inom samma låt och det räknas trots det som hiphop.

Afrika Bambaataa är en otroligt viktig person inom hiphopmusiken samt står bakom stor del av hiphopmusikens utveckling, han är dessutom en av de första viktiga personerna inom musiken. Under stora kvartersfester som olagligen arrangerades i Bronx figurerade han som DJ och man kopplade el från gatlamporna för att kunna skapa musik. Tanken var att gäng på skulle göra upp med hjälp av rap battles istället för att hamna i slagsmål eller mörda varandra. I mitten av 1980 talet så blev hiphopen enormt stor och började att spridas över världen. När Jam Master Jay släppte albumet King of Rock så blev hiphop både kommersiell och en konstform. Jam Master Jay mördades år 2002. Hiphopen hade ett ganska hårt uttryck ända in på 1990 talet och man säger att hiphopens gyllene år var 1986. Hiphopen har sedan dess urvattnats men den lever kvar än idag och det finns många nya band så väl som gamla som endast sysslar med hiphop.

Rapmusiken har istället fått ett mer naturligt inslag i andra typer av genrer även utöver hiphop.